Biodling

Vi fick väldigt lite honung i år. Därför har vi har ingen egenproducerad honung kvar till försäljning. Eventuellt kommer vi ta in annan ölandshonung från våra biodlarvänner i höst.

Ölandshonung får sin speciella smak från de träd, örter och blommor som växer här. Varje bigård har sin egen smakbild som dessutom varierar från slungning till slungning och år från år. Ej jämförbar med den fabrikstillverkade och i vissa fall importerade honung som säljs i matvaruhandeln. Närodlat och närproducerat gör skillnad!

Besök gärna ölandsbiodlarförening om du har extra intresse för bin och biodling.