Sioo impregnering

Effektivt träskydd för altanen,bryggan,panel m.m. Sioo impregnering är ett miljövänligt, vattenbaserat system för skydd av trä. Sioo träskydd tränger djupt in i träet och bildar fasta kiselkristaller i träkonstruktionen. Sioo väderskydd förseglar systemet och hindrar vatten att tränga in. Produkterna används tillsammans och ger en diffusonsöppen ljus silvergrå yta.